A Yi

Foto: Chi Xun

Foto: Chi Xun

A Yi (pseudonym för Ai Guozhu) är polisen som sadlade om till författare och nu höjs till skyarna av litteraturkritiker. Född och uppvuxen på landsbygden blev han tidigt medveten om att om han skulle komma någon vart borde han bege sig till storstaden. Han kom in på polishögskolan bara för att som nyutexaminerad skickas tillbaka till landsbygden och bli stationerad på en liten ort. Han längtade bort från livet som landsortspolis och tog till slut steget att säga upp sig och försöka satsa på annat. Han var duktig på att skriva och intresserad av fotboll vilket ledde till att han först blev sportjournalist innan historierna från tiden som polis pockade på uppmärksamhet i hans huvud och omvandlades till texter som publicerades. Intresserad av människor som A Yi är, hade han ingående studerat både kriminella, offer och anhöriga på nära håll under närmare tio års tid som polis. Det är inte just kriminella handlingar som är det primära i hans skrivande, utan människorna som sådana och även mänskligheten i stort. Existentialism gör sig ofta synlig i A Yis texter. En slags rotlöshet i det moderna samhället skymtar vilken kanske har sin grund i att Kina är ett sekulariserat samhälle som moderniserats i blixtfart och på bara trettio år gått från att vara ett fattigt bondesamhälle till att bli världens största handelsnation.

”one of the most important voices to emerge from the People’s Republic in years”
The Daily Express

 

1 Comment

  1. Pingback: A Yi rekommenderas av Freeman - Chin Lit

Comments are closed.