Vår tids kärlek

”Vår tids kärlek” av Hong Ying

I ”Vår tids kärlek” skildras framtiden där en sexuellt överförbar sjukdom härjar i världen och där männen blir obotligt sjuka men kvinnorna kan botas genom mer sex med män. Doktor Yiru Xiong har kommit på ett sätt att ta fram antikroppar men det innebär vissa risker …

Ingår i ”7 x Chin Lit”