Zhao Zhiming

Foto: xxx

Foto: Zhang Hejia

Zhao Zhiming är född på 70-talet. Han har arbetat som redaktör och filmproducent men beskriver sig nu som: ”ett rötägg som initierat oberoende förlagsverksamhet”. Han skriver ofta om sånt som alla funderar över: familjen, relationer, öde, moderskärlek etcetera men sätter in dessa klassiska teman i nya, extrema situationer vilket ger dem ett nytt liv. Hans texter är realistiska men har ibland inslag av övernaturliga ting som när man läser dem känns helt logiska. Inte sällan handlar det om livet på landsbygden för längesedan.