Skulden

”Skulden” av Li Shijiang

I ”Skulden” uppstår en dispyt mellan en prostituerad och hennes kund, över huruvida den söndriga sedeln verkligen gavs av henne i växel när han betalade. När de upptäcker att de kommer från samma provins och till och med från samma län, så blir det andra toner.

Ingår i ”7 x Chin Lit”