Om Chin Lit

Chin Lit är ett oberoende förlag som publicerar kinesisk litteratur i svensk översättning för att råda bot på att kinesisk litteratur är underrepresenterad med tanke på hur stort land Kina är. Chin Lit etablerades 2015 av Eva Ekeroth, tidigare kulturråd i Kina, placerad vid Sveriges ambassad i Peking.