Ren Xiaowen

Foto: He Zhaoya

Foto: He Zhaoya

Ren Xiaowen kommer från Shanghai men bor numera i Peking. Hennes texter utgörs ofta av korta meningar som läggs fram i ett lugnt tempo. Ändå är det hela tiden fängslande och ibland extremt spännande. Trots det kyliga anslaget lyckas hon förmedla en stark sympati för de personer vars öden hon skildrar, ofta människor långt ned på samhällsstegen. Döden är inte sällan närvarande på ett eller annat sätt. I berättelserna blandas verklighet och fantasi till en sorts magisk realism, som i novellen ”Som en fiskdär en ung flicka under en lång period bor på sina fosterföräldrars bakgård i en vattenfylld tunna innan hon rymmer därifrån.