Författare

Chin Lit publicerar verk av följande kinesiska författare (kinesiska namn skrivs med efternamnet först som nedan):

A Yi

Han Song

Na Yu

Ren Xiaowen

Su Tong

Wang Xiaoming

Zhao Zhiming