Hong Ying

Hong Ying är född på 60-talet i Chongqing. Hon är en av de mest kända kinesiska författarna internationellt, framför allt för sina självbiografiska romaner som översatts till flera språk, däribland svenska. Hon har skrivit åtskilliga romaner, noveller och poesi. De senaste åren har hon främst ägnat sig åt att skriva kapitelböcker för barn. Nyligen filmatiserades en av hennes romaner.

”Vår tids kärlek”