Li Shijiang

Li Shijiang föddes i Fujianprovinsen på 70-talet men studerade i Peking. Han skriver både poesi och prosa och tillhör 70-talistförfattarna, en generation som tidigare kallats för ”mellangenerationen” eller ”den bortglömda generationen”. Då författare födda på 50- och 60-talen redan var etablerade och 80-talisterna snabbt blev populära via internet och tjänade massor av pengar, blev 70-talisterna förbisedda. Men på senare år har de fått ett allt större erkännande i den litterära världen i Kina.

”Skulden”