Tidningen Kulturen recenserar Och sen då?

2017-03-10

”… romanens existentiella tonläge och grundläggande känsla av missnöje med livets brist på menig i ett modernt, sekulariserat samhälle stämmer väl överens med de stämningar som råder i västvärlden idag.”

” … en roman som till sitt upplägg liknar en kriminalhistoria, men som mer och mer utvecklar sig till ett filosofiskt resonemang över det meningslösa i tillvaron och det behov av spänning som kan driva en människa till destruktiva och farliga handlingar.”

”Vi får följa hela processen genom mördarens egna tankar och det här laddar berättelsen med ett psykologiskt djup och en närhet till gärningsmannen som skapar en form av Stockholmssyndrom, till sist vill man inte att han ska åka fast trots att han kallhamrat tagit livet av en mycket oskyldig ung människa. När han till sist fångas in efter en andlös jakt, flämtar man nästan av längtan efter motivet, bara för att finna att det inte existerar i den form man förväntat sig.”

”I det stora hela känns den här romanen som en spännande introduktion till modern kinesisk litteratur och jag hoppas att Eva Ekeroth i framtiden översätter fler intressanta författare till svenska.”

Elisabeth Brännström
Tidningen Kulturen

Läs hela recensionen här > Tidningen Kulturen