Genom Rödluvan hittade jag min väg i livet

20180417

Han Xu intervjuad i Skånska dagbladet.

Genom Rödluvan hittade jag min väg i livet

”Jag funderade mycket på varför Rödluvan blev uppäten när jag var liten och när jag sedan gjorde min egen ville jag göra den annorlunda”, berättar Han Xu.