7 x Chin Lit recenseras av Kulturbloggen

2018-09-17

Recension av ”7 x Chin Lit” av Kulturbloggen.

”Även om ämnena de tar upp är existentiella frågor som alla människor kan känna igen sig i har de alla en stark kinesisk stämning. De utspelar sig i kinesisk miljö vilket märks på miljöbeskrivningar och på detaljer som mat och hur relationer mellan människor och mellan människor och stat och myndigheter fungerar. Det är så intressant och spännande att flyttas in i denna kinesiska miljö.”

Läs mer > Kulturbloggen